Κορυφαίες τεχνικές υπηρεσίες πλοίων, σκαφών και ξηράς!

Εμπορικό ναυτικό

Εμπορικό Ναυτικό

Επιβατικά πλοία

Επιβατικά πλοία

Πολεμικό ναυτικό

Πολεμικό ναυτικό

Σκάφη αναψυχής

Σκάφη αναψυχής

Υπηρεσίες ναυτιλίας για πλοία και πολυτελή σκάφη αναψυχής:

Ελασματουργικές Εργασίες  Τεχνικές υπηρεσίες   Καταδυτικές εργασίες

Εξέδρες

Εξέδρες εξόρυξης & Γέφυρες

Καθαρισμοί & Προκαθαρισμοί, Αποχρωματισμοί & Βαφές, Τεχνικές Υπηρεσίες

Environment

Περιβαλλοντικοί καθαρισμοί

Καθαρισμοί ακτογραμμής & θάλασσας, αντιμετώπιση οικολογικών καταστροφών

Land services

Υπηρεσίες ξηράς

Καθαρισμοί Κτιρίων & Εξωτερικών Χώρων, Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων, αποχρωματισμοί, Βαφές

 

Το top