ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ

Δημιουργία ικριωμάτων (σκαλωσιές)

Δημιουργία ικριωμάτων σε όλων των ειδών τα πλοία, εγκαταστάσεις ξηράς και βιομηχανίες.

Δημιουργία θαλάμωσης σκαφών

Δημιουργία θαλάμωσης σκαφών με θερμοσυστελλόμενο νάιλον για προστασία της φρεσκοβαμμένης επιφάνειας από σκόνες και για αποφυγή διαφυγής των ρύπων.