ΒΑΦΗ

Αποχρωματισμοί & Βαφές Εξωτερικών και Εσωτερικών Επιφανειών (καταστρώματα, πλευρικές επιφάνειες, αμπάρια, ύφαλα κ.α)